הסכם שיתוף פעולה מלונות

תאריך_________________

הסכם שיתוף פעולה

בין  Speed Spaces להלן: (“המפעילה”)     ובין  _______________, ח.פ. _______________, (להלן: “המארח+הספק”)

מוקדם דבר

המפעילה מנהלת אתר אינטרנט המשמש כפלטפורמה לפרסום והזמנת דירות אירוח.

הספק הוא ספק מורשה מטעם משרד התיירות להפניית מפונים אל דירות אירוח.

המארח הוא בעל מתקן אכסון שברשותו מספר ספק מול משרד התיירות המבקש לארח מפונים באישור משרד התיירות.

ההסכם

הצהרות המפעילה:

המפעילה מצהירה כי היא מפעילת אתר אינטרנט המתמחה בפרסום מקומות אירוח למטרת נופש ואו להפניית מפונים אל דירות אירוח וכי היא משקיעה משאבים גדולים בפרסום על מנת להביא לידיעה את נכסי חבריה הרשומים לקהל הרחב.

הצהרות הספק:

הספק מצהיר כי הוא ספק מורשה מטעם משרד התיירות להפניית מפונים אל דירות אירוח וכי יש לו את כל הרשאות הנדרשות לעסקה זו.

תחולת ההסכם:

ההסכם יחול מיום חתימתו וימשיך להיות בתוקף למשך תקופת הצורך באכלוס מפונים על פי הנחיות משרד התיירות או עד להודעה מוקדמת בכתב של אחד הצדדים לצד השני.

 

תמורה ותשלום באכלוס מפונים:

 1. המארח מתחייב לשלם למפעילה עמלה של ₪60 + מע״מ ליום לכל אדם אשר אוכלס במתקן האכסון דרך אתר המפעילה מיום דיווח הצ’ק אין של האורח ועד לעזיבתו את מקום האירוח.
 2. תשלום העמלה עבור אכלוס המפונים יועבר למפעילה תוך 3 ימי עסקים מיום קבלת התשלום ממשרד התיירות בכפוף להצגת חשבונית למארח.
 3. המפעילה רשאית לבצע שינויים בסכום התשלום בסעיף 2 ובסעיף 3 ל״תמורה ותשלום״  ו/או בהתאם לשינויים המבוצעים על ידי משרד התיירות וזאת בהודעה מראש במייל לכלל חברי האתר.

תמורה ועמלה באירוח בתשלום:

 1. המארח מתחייב לשלם למפעילה עמלה של 15% + מע״מ לכל הזמנת אירוח אשר נסגרה דרך אתר המפעילה מיום דיווח הצ’ק אין של האורח ועד לעזיבתו את מקום האירוח.
 2. תשלום העמלה עבור האירוח יועבר למפעילה תוך 3 ימי עסקים מיום קבלת דרישת התשלום מהמפעילה בכפוף להצגת חשבונית למארח.
 3. המפעילה רשאית לבצע שינויים בסכום העמלה בסעיף 2 ובסעיף 3 ל״תמורה ועמלה באירוח בתשלום״  ו/או בהתאם לשינויים המבוצעים על פי שיקול דעתה וזאת בהודעה מראש במייל לכלל חברי האתר.

         

דיווח ותשלום:

 1. המארח יעביר את התשלומים למפעילה בהתאם לדיווחים הנמצאים במערכת ובהתאם למדיניות התשלומים המצוינת לעיל.
 2. המארחים מתחייבים לדווח על כל האורחים המתארחים במקום האירוח בצורה מדויקת.
 3. המארחים אחראים לספק את תאריך הצ׳ק אין והצ׳ק אאוט של המתארחים שלהם בהתאם להנחיות משרד התיירות.

 

אחריות וביטוח:

 1. המפעילה אינה אחראית לנזקים שיגרמו למקומות האירוח על ידי המפונים.
 2. המארחים יישאו באחריות מלאה לכל נזק שיגרם למקום האירוח כתוצאה מפעילות המפונים ויבטחו את עצמם בביטוח/פיקדון ראוי לכך.
 3. המארחים מצהירים כי לא תהיה להם כל טענה או בקשה מארגון Speed Spaces או מהמדינה במקרה של נזקים אלה.

הצהרות המארח:

 1. המארחים מצהירים כי הינם עסק פעיל לאירוח מסוג עוסק מורשה/חברה בע״מ.
 2. המארחים מצהירים כי הינם בעלי רקע מקצועי ומתאים לאכלוס מפונים וכי הם ספק מורשה מטעם משרד התיירות.
 3. הנכסים המוצעים מרוהטים ומאובזרים באופן מלא.
 4. קיום מרחב מוגן בהתאם להנחיות פיקוד העורף.
 5. נגישות לשימוש במרחב המוגן במהלך כל תקופת השהות.
 6. ישנו אדם האמון לטיפול בתקלות בזמן אמת עד 6 שעות מרגע קבלת הקריאה.

סיום שיתוף פעולה:

במקרה של סיום שיתוף הפעולה, המארח ימשיך לשלם למפעילה עבור כל הזמנות שבוצעו עד לתאריך סיום שיתוף הפעולה.

 

אי תשלום:

במקרה של אי תשלום עמלות המפעילה על פי תנאי התשלום בהסכם זה ואו תוך פרק זמן סביר של 7 ימי עסקים בעקבות עיכובים מקובלים, המארח מתחייב לשאת בהוצאות הכספיות והמשפטיות של המפעילה על פעולותיה לקבלת התשלום המגיע לה וזאת עוד בתוספת של $100 ליום על כל יום בו מחזיק המארח את כספי המפעילה בידו מכל סיבה.

הצדדים יפעלו לקיום חתימה בהקדם האפשרי ויבצעו את ההליכים הנדרשים על מנת להבטיח את מימוש ההסכם במלואו.

חתימות:

המפעילה   Speed Spaces                           המארח והספק ____________________

שם ות.ז מורשה חתימה:                                                                  שם ות.ז מורשה חתימה:

_______________________                                       _______________________

בברכת הצלחה ושיתופי פעולה רבים ומבורכים ובתקווה שלא נזדקק למימוש הסכם זה מעבר להצהרת כוונותינו הטובות.